PROROCTWO SOPHONIASZA.

Rozdział I.

Rozdział II.

Rozdział III.