KSIĘGI RUTH.

Rozdział I.

Rozdział II.

Rozdział III.

Rozdział IV.