ŚLIST PIERWSZY BŁOGOSŁAWIONEGO PAWŁA APOSTOŁA DO TYMOTHEUSZA.

Rozdział I.

Rozdział II.

Rozdział III.

Rozdział IV.

Rozdział V.

Rozdział VI.